W "Kronikach Klubu" zawarte są informacje o rocznej działalności Klubu (.pdf)

Rok 1993 1994 1995i6 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

 

Historia Łódzkiego Klubu Turystów Kolarzy PTTK lata 50 - te

Lata 50-te 60-te 70-te 80-te 90-te 2000-ne [wróć]

Historia Łódzkiego Klubu Turystów Kolarzy PTTK im. Henryka Gintera
12 września 1956 roku przy Oddziale Łódzkim PTTK powstało Koło Terenowe Kolarzy ,dając początki zorganizowanej turystyki kolarskiej w Łodzi. Założycielami tego koła były nast. osoby: Wanda Lewandowska, Ewa Pasiurska - Matusiak,EugeniuszStrzelecki,Grzegorz Krzysztofiak,Antoni Bogusławski,Stefan Krzemiński. Pierwszym prezesem został kol.Eugeniusz Strzelecki. Członkowie koła to kolarze,którzy wcześniej należeli do sekcji turystycznej przy Łódzkim Okręgowym Związku Kolarskim,oraz do Klubu Sportowego "Orkan". Początki uprawiania turystyki kolarskiej były bardzo dynamiczne,lawinowy wzrost liczby członków klubu oraz jego sympatyków. W dniu 28 marca 1958 roku na podstawie uchwały Zarządu Oddziału PTTK w Łodzi z istniejącego Koła Terenowego Kolarzy powstał Łódzki Klub Turystów Kolarzy PTTK , którego zarząd przedstawiał się następująco:
Prezes - Eugeniusz Strzelecki
V-ce prezes - Grzegorz Krzysztofiak
Sekretarz - Wanda Lewandowska
Skarbnik - Ewa Pasiurska-Matusiak
Członkowie - Jerzy Klaman - Antoni Bogusławski - Stefan Krzemiński
Łódzki Klub Turystów Kolarzy PTTK powstał jako pierwszy w Polsce i stał się przykładem dla wielu nowo powstających klubów. W 1958 roku w rajdach i wycieczkach kolarskich uczestniczyło 990 osób. Na zebraniach klubowych organizowane były pogadanki nt. turystyki kolarskiej i krajoznawstwa.Ośmiu członków klubu posiadało już uprawnienia Przodownika Turystyki Kolarskiej PTTK. W tym okresie powstała także wypożyczalnia rowerów , wyposażona na razie w cztery rowery , których przybywało w miarę otrzymywania nagród z Zarządu Głównego PTTK za działalność klubu. Pod koniec 1963 roku w wypożyczalni było już 22 sztuki rowerów. W październiku 1958 roku z funkcji prezesa zrezygnował kol. Eugeniusz Strzelecki. Nowym prezesem został kol.Jerzy Klaman. W dniu 5 listopada 1958 roku na wspólnym zebraniu Oddziałowej Komisji Turystyki Kolarskiej PTTK w Łodzi, Zarządu Łódzkiego Oddziału PTTK i Zarządu Łódzkiego Klubu Turystów Kolarzy PTTK uchwalono, że klub przejmie kompetencje Oddziałowej Komisji Turystyki Kolarskiej PTTK. Zarząd Łódzkiego Oddziału PTTK zatwierdził tą uchwałę w dniu 17 lutego 1959 roku,w wyniku której klub nasz działa na prawach komisji do dnia dzisiejszego.
Prezes - Klaman Jerzy
Sekretarz - Lewandowska Wanda
Skarbnik - Osiński Paweł
W 1959 roku znacznie wzrosła liczba wycieczek wielodniowych oraz jednodniowych, których niejednokrotnie kilka odbywało się w jednym terminie.Klub brał udział we wszystkich rajdach organizowanych na terenie całej Polski. W tym samym roku KTKol. ZG PTTK ogłosiła ogólnopolski konkurs pn."Jak najwięcej dni na wycieczkach kolarskich",który z czasem zmienił się na ?Najlepiej działającą Komisję-Klub Turystyki Kolarskiej", którego pierwszym laureatem był nasz klub.Nagrodą były trzy rowery turystyczne które zasiliły wypożyczalnię klubową. Ogólnie w tym konkursie zdobyliśmy siedem razy 1 miejsce,dwa razy 2 miejsce i kilkanaście razy plasowaliśmy się w bardzo ścisłej czołówce.

Historia Łódzkiego Klubu Turystów Kolarzy PTTK lata 60 - te

Lata 50-te 60-te 70-te 80-te 90-te 2000-ne [wróć]

19.11.1960r Prezes - Klaman Jerzy - Czernicka Zofia - Klate Zbigniew - Kwiatkowska Stanisława - Klatkiewicz Roman Komisja rewizyjna: - Jachowicz Alojzy - Pisarzewski Stanisław - Potapczyk Paweł Lata 1960-1963 to dalszy szybki rozwój Klubu. Aby uatrakcyjnić uczestnictwo w wycieczkach rowerowych ogłoszono konkurs pn."Jak najwięcej dni na rowerze", trwający cały rok. Pierwszymi zwycięzcami zostali: kol. Zofia Nawrocka i kol. Jerzy Klaman. Konkurs ten z pewnymi zmianami regulaminowymi jest rozgrywany do dnia dzisiejszego.
20.01.1962 r.
Prezes - Klaman Jerzy
V-ce prezes - Grabarczyk Krzysztof
V-ce prezes - Maćkowiak Tadeusz
Skarbnik - Szkudlarek Leszek
Sekretarz - Czernicka Zofia
Z-ca sekretarza -Michalski Edmund
Komisja rewizyjna Przewodniczący - Piechota Bronisław Sekretarz - Potapczyk Paweł Członkowie - Pisarzewski Stanisław - Michalak Stanisława
Rok 1963 był rekordowym jeśli chodzi o liczbę uczestników w imprezach,kiedy to w 22 rajdach i 73 wycieczkach udział wzięło 3577 osób. W dniu 1 lutego 1964 na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym,po 6-ciu latach przewodzenia klubem zrezygnował z kandydowania do Zarządu kol. Jerzy Klaman ,którego zastąpił kol.Stanisław Maciaszczyk. 23 marca 1964 roku na skutek rezygnacji kol.St.Maciaszczyka z funkcji prezesa klubu , zostało zwołane zebranie na którym wybrano nowy zarząd w następującym składzie: Prezes - Roman Klatkiewicz
V-ce prezes - Krzysztof Grabarczyk
Skarbnik - Leszek Szkudlarek
Sekretarz - Kazimierz Borowik
Członkowie - Romuald Królak - Witold Matuszyński - Paweł Osiński
22 przodowników turystyki kolarskiej zweryfikowanych w klubie w 1965 roku zorganizowało 69 wycieczek, w których uczestniczyło 540 osób. Największym rajdem zorganizowanym przez klub był ?III Rajd rowerem po Łodzi" w którym wzięło udział 168 osób.
12 lutego 1965 roku na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym wybrano nowy zarząd: Prezes - Eugeniusz Strzelecki
V-ce prezes - Krzysztof Grabarszyk - Roman Klatkiewicz
Skarbnik - Ludwik Sochacki
Sekretarz - Urszula Chrzanowska
Z-ca sekretarza- Andrzej Chełmiński
Z okazji 10-lecia klubu zorganizowany został rajd do Tumu k/Łęczycy w którym wzięło udział 140 osób. Podczas trwającego Łódzkiego Tygodnia Turystyki i 60-cio lecia PTTK w Łodzi za największą ilość uczestników w w/w imprezie klub zdobył puchar ufundowany przez Zarząd Oddziału PTTK w Łodzi.
W latach 1968-1969 Zarząd ŁKtk pracował w następującym składzie:
Prezes - Eugeniusz Strzelecki
V-ce prezes - Kazimiera Borowik
Sekretarz - Eugeniusz Kolański
Skarbniki - Zenon Gajewski
Członkowie - Romuald Królak - Henryk Wendler - Maria Strzelecka - Józef Strumiński Stan członków klubu osiągnął rekordową ilość bo,aż 222 osoby. Honorowy członek klubu kol. Henryk Ginter został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. W 1969 roku członkowie klubu zdobyli 66 odznak turystycznych ?Szlakiem XXV-lecia PRL" oraz 32 odznaki krajoznawcze ?Szlakiem Chwały Oręża Polskiego". W dniach 01-15 sierpnia 1970 r. przeprowadzono centralny kurs przodowników turystyki kolarskiej zlecony przez KTKol. ZG PTTK, w wyniku którego stan przodowników w klubie zwiększył się do 81 osób w tym trzech instruktorów.Klub wspólnie z BORT-em przy Oddziale zorganizował 2-tygodniowe wczasy rowerowe na Węgrzech nad Balatonem dla 18 osób. Rok 1970 był swego rodzaju rokiem rekordów w klubie. Zweryfikowano 492 odznaki KOT, 124 dni na wycieczkach rowerowych kol.Henryka Zywerta oraz 65 wycieczek klubowych poprowadzonych przez kol. Stanisława Dąbrowskiego.

Historia Łódzkiego Klubu Turystów Kolarzy PTTK lata 70 - te

Lata 50-te 60-te 70-te 80-te 90-te 2000-ne [wróć]

31 stycznia1972 roku wybrany został nowy zarząd:
Prezes - Krystyna Drozd
V-ce prezes - Wiesław Szwanke
Sekretarz - Barbara Zielińska
Skarbnik - Jerzy Feliniak
Członek - Eugeniusz Strzelecki
W trakcie obchodów XV lecia istnienia klubu , podczas uroczystego zebrania Klub został odznaczony Złotą Honorową Odznaką PTTK za wybitne osiągnięcia w krzewieniu turystyki rowerowej i krajoznawstwa. Zorganizowano również kurs na kartę rowerową który ukończyło 149 osób. W 1974 roku nawiązano współpracę z Młodzieżowym Domem Kultury Łódź-Bałuty pomagając w organizacji imprez dla młodzieży szkolnej pn. ?Bałucka Wiosna" ?Bałucka Jesień" i ?Marzanna". W 1976 roku byliśmy organizatorami jubileuszowego XXV Centralnego Zlotu Turystów Kolarzy w Pabianicach w którym wzięło udział 450 osób z całej Polski. W tym samym roku na skutek tarć pomiędzy zarządem klubu a jego członkami, kilkanaście osób złożyło legitymacje i wystąpiło z jego szeregów tworząc przy Oddziale PTTK Łódź-Polesie konkurencyjny klub turystyczny. 12 lutego 1977 roku kol. Krystyna Drozd zrezygnowała z funkcji prezesa klubu,którą powierzono kol. Andrzejowi Kustoszowi, V-ce prezesem został Wiesław Grabowski i Bogdan Krupiński,Sekretarzem- Piotr Morawicz,Skarbnikiem - Michał Sar ,członkami zarządu - Witold Matuszyński,Zbigniew Oleksiak,Jan Paluszkiewicz,Sylwester Sobiech i Władysław Wójcik. 3 listopada 1977 r. wybrano nowy zarząd w składzie:
Prezes - Andrzej Kustosz
V-ce prezes - Wiesław Grabowski
Sekretarz - Wojciech Herowski
Skarbnik - Piotr Morawicz
Członkowie - Sylwester Sobiech - Zbigniew Oleksiak - Michał Sar
Komisja rewizyjna: Przewodniczący - Zieliński Marian Członkowie - Mocny Krystyna - Manowski Piotr
Postanowiono rozegrać dwa nowe konkursy klubowe: ?Na najsprawniejszego turystę kolarza" oraz konkursu fotograficznego ?Rowerem po słońce", których pierwszymi zwycięzcami byli kolejno: kol.Michał Sar i kol. Wojciech Herowski. W październiku 1980 roku wybrano nowy zarząd pracujący w następującym składzie:
Prezes - Zenon Urbaniak
V-ce prezes - Bogdan Krupiński
Sekretarz - Michał Sar
Skarbnik - Andrzej Kustosz
Członkowie - Wojciech Herowski - Wilhelm Szarżanowicz - Henryk Orłowski - Krzysztof Szucht - Krzysztof Kowalczyk
Nowo wybrany zarząd kontynuował program wypracowany przez kolejne zarządy. W dalszym ciągu organizowano bardzo popularne rajdy i wycieczki takie jak: ?Złota Jesień", ?Na zakończenie sezonu","Rajd w Góry Świętokrzyskie", ?Wiosenny rajd kolarski","Sobótki Świętojańskie", ?Do środka Polski", ?Grudniowy rajd kolarski".

Historia Łódzkiego Klubu Turystów Kolarzy PTTK lata 80 - te

Lata 50-te 60-te 70-te 80-te 90-te 2000-ne [wróć]

1981 Klubzorganizował tylko 38 wycieczek jednodniowych w których uczestniczyło 210 osób, natomiast w wycieczkach wielodniowych wzięło udział 56 osób. Zrezygnowano z prowadzenia konkursu fotograficznego ,bezpośrednią przyczyną było brak materiału fotograficznego w sprzedaży detalicznej. Działalność podczas zebrań klubowych polegała głównie na pogadankach pokazywaniu przezroczy, spotkań z ciekawymi ludźmi oraz na podnoszeniu kwalifikacji przodowników i turystów. 13 grudnia 1981 roku został ogłoszony stan wojenny w Polsce,który znacznie ograniczył działalność klubu.Początkowo zebrania klubowe nie odbywały się z uwagi na zakaz zgromadzeń.Wycieczki rowerowe w zasadzie nie wybiegały poza granice województwa miejskiego łódzkiego ze względu na zakaz swobodnego poruszania się poza jego granicami. W latach 1982-84 Zarząd Klubu działał w następującym składzie:
Prezes - Wojciech Herowski
V-prezes - Bogdan Krupiński
V- prezes - Michał Sar
Sekretarz - Monika Sar
Skarbnik - Mieczysław Maciejewski
członkowie - Elżbieta Piotrowska - Małgorzata Żuczkiewicz - Adam Parcheta
W Komisji rewizyjnej działali: Przewodniczący - Eugeniusz Koprowski członkowie - Jacek Stasiak - Krzysztof Szucht
Nowy zarząd zaczął działalność od porządkowania dokumentacji klubowej . Od podstaw została wykonana książka członków klubu z aktualnymi adresami,ewidencja opłaconych składek,uaktualniono regulamin konkursu ?Na najwięcej dni na rowerze z klubem". Rozpoczęto prace nad kroniką klubową,która powstawała ze szczątków tego co zostało w prowizorycznym archiwum i w pamięci. 1982 rok to już okres zwiększonej ilości wycieczek.Ponowiono organizację kilkudniowych biwaków np. do Baryczy nad rzeką Grabią, które cieszyły się dużym powodzeniem. Wyjazdy naszych kolegów po części rowerowe do Kędzierzyna Koźla pozwoliły niejednemu członkowi naszego klubu zmontować i odnowić swoje rowery. W 1983 roku po raz pierwszy w historii klubu zorganizowano dwutygodniowy wyjazd na Słowację z udziałem 14-stu członków naszego klubu. 1984 16.02.1984 r. Na skutek różnicy zdań na początku roku z pracy w Zarządzie Klubu zrezygnowało 5 osób. Dlatego też zamiast zebrania sprawozdawczego zaistniała potrzeba przeprowadzenia wyborów w wyniku których zarząd klubu działał w następującym składzie:
Prezes - Bogdan Krupiński
V-prezes - Zenon Urbaniak
V-prezes -Eugeniusz Koprowski
Sekretarz - Jerzy Szczeciński
Skarbnik - Szucht Krzysztof
członek zarządu - Ryszard Wiliński - Krzysztof Kowalczyk
kronikarz - Elżbieta Piotrowska
Komisja rewizyjna: Przewodniczący - Jeżewski Jacek Członkowie - Szymański Marian - Sapiński Jerzy
Zrezygnowano z pomieszczenia jakie zajmował klub i spotkania przeniesiono do Domu Sportu TKKF z osiedla Wł. Jagiełły na ul. Wspólną 4/6. Działalność klubu rozwijała się we współpracy z takimi organizacjami jak Młodzieżowy Dom Kultury Łódź- Bałuty z którym organizowano rajdy ogólnodostępne dla młodzieży szkolnej pn. Bałucka Wiosna i Bałucka Jesień. Następną organizacją był wymieniony już wcześniej TKKF, oraz OHP z ul.Łęczyckiej. Najstarszym członkiem naszego klubu był kol.Henryk Orłowski - 78 lat. 1987 21.02.1987 r.
Prezes - Krupiński Bogdan
V-ce prezes - Sienkiewicz Ryszard
Skarbnik - Szucht Krzysztof
Sekretarz - Wiliński Ryszard
Członek - Koprowski Eugeniusz
Komisja rewizyjna: Przewodniczący - Herowski Wojciech Członkowie - Szperkowska Henryka - Nowak Barbara
W klubie jest zweryfikowanych i czynnie działających 24 przodowników turystyki kolarskiej. 15.12.1988 r.
Prezes - Krupiński Dariusz
V-ce prezes - Koprowski Eugeniusz
Skarbnik - Szucht Krzysztof
Sekretarz - Renkawek Aleksandra
Członek - Sawicki Marcin
Komisja rewizyjna: Przewodniczący - Nowak Barbara Członkowie - Sienkiewicz Ryszard - Krupiński Bogdan

Historia Łódzkiego Klubu Turystów Kolarzy PTTK lata 90 - te

Lata 50-te 60-te 70-te 80-te 90-te 2000-ne [wróć]

1992-94
Prezes -Wojciech Herowski
V-prezes - Eugeniusz Koprowski
Skarbnik - Marcin Sawicki
Sekretarz - Krzysztof Szucht
członek - Mirosław Jezierski
Komisja Rewizyjna: Przewodniczący - Zenon Urbaniak członek - Marian Polit
od 15.04.93 r.
V- prezes - Mirosław Jezierski
członek - Jerzy Ekert
członek - Sławomir Zagórowicz
W 1992 roku w 48 imprezach uczestniczyło 384 osoby,Zorganizowano jedną wyprawę rowerową wielodniową pn."Toruń - 92"w której wzięło udział 19 osób ponad poła z nich zdobyła wszystkie trzy stopnie odznaki turystycznej miłośnik ziemi toruńskiej. Zorganizowano kilka rajdów jednodniowych np, "Z okazji dnia Dziecka" i rajd dla Szkoły Podstawowej w Kurowicach gdzie spotkaliśmy się z dużym zainteresowaniem. Rok 1993 był rokiem w działalności dość szczególnym.Po raz pierwszy wprowadzono wycieczki piesze i w miesiącach póżno jesiennych,zimowych i wczesno-wiosennych gdy nie wszyscy chcieli lub mogli uczestniczyć w wycieczkach rowerowych. Raz na kwartał zaczęto organizować rajdy na orientacje które zaczęły ściągać coraz większe rzesze tych co chcieli troszeczkę pobłądzić po lesie z mapą i kompasem. Zorganizowano wielodniowy Rajd kolarski Dookoła Polski na trasie Gdańsk - Suwałki. Dość szeroko rozwinięta praca z dziećmi szkół podstawowych. W tym samym roku rozpoczęliśmy prace nad Rajdem kolarskim Dookoła ziemi łódzkiej,w ciągu trzech miesięcy powstał regulamin tego rajdu i został zatwierdzony przez Zarząd Oddziału. Z braku odpowiednich kadr KTKol. ZG PTTK przekazało do Łodzi redagowanie i wydawanie swojego Informatora ,który w zmienionej szacie i z bogatym materiałem ukazywał się przez prawie dwa lata.
1994-1996
Prezes - Wojciech Herowski
V-prezes - Mirosław Jezierski
Sekretarz - Tomasz Majcherczyk
Skarbnik - Marcin Sawicki
Członek - Michał Komos
Komisja Rewizyjna: Przewodniczący - Zenon Urbaniak Członek - Marian Polit Najpoważniejszą imprezą w 1994 roku ,której były podporządkowane wszystkie nasze poczynania był XXXIV Ogólnopolski Zlot Przodowników Turystyki Kolarskiej PTTK po ziemi łódzkiej i po ziemi sieradzkiej.Wielu kolegów było bezpośrednio zaangażowanych w organizację i sprawne przeprowadzenie zlotu.Łącznie gościliśmy około 340 osób z całej Polski.Podczas tej imprezy mogliśmy pokazać piękno terenów przez które przebiegał rajd. Zlot został bardzo wysoko oceniony przez Komisję Turystyki Kolarskiej ZG PTTK. Działalność klubu mimo zaangażowania poważnych sił nie osłabła i w 1994 roku w 60-ciu wycieczkach jednodniowych i 14-stu wielodniowych brało udział 881 osób. W tym roku nawiązaliśmy współpracę z Ośrodkiem dla Dzieci Głuchych w Łodzi i zorganizowaliśmy trzy wycieczki rowerowe. W następnym roku oprócz wycieczek niedzielnych można było się wybrać na klika rajdów wielodniowych .Czterodniowy rajd w okolice Wielunia z bazą wypadową w Krzeczowie zgromadził mimo wczesnej pory roku kilkanaście osób.W czerwcu także czterodniowy rajd do Krakowa i w sierpniu III etap rajdu Dookoła Polski na trasie Terespol - Przemyśl - Zagórz. Po raz pierwszy byliśmy współorganizatorami II Pielgrzymki Jasnogórskiej w której wzięło udział kilkadziesiąt osób z Łodzi i ze Zgierza Poważne trudności ze sponsorami kiedyś tak popularnej imprezy jak Łódzki Zlot Turystów Kolarzy spowodował że w 1995 roku odbyła się ona z ponad miesięcznym opóźnieniem. W istniejącym przy naszym klubie referacie weryfikacyjnym od tego roku można było weryfikować najwyższe stopnie odznak turystyki kolarskiej. Dwóch naszych kolegów kol. Mirosław Jezierski i kol. Marcin Sawicki wzięli udział jako wykładowcy w kursie na przodowników turystyki kolarskiej w Wyższym Seminarium Duchownym w Lądzie. W wyniku bezinteresownego przeglądu rowerów w Ośrodku dla Dzieci Głuchych przywrócono do życia kilka stalowych rumaków na których można było odbywać wycieczki w okolice Łodzi.
1996-98
Prezes - Mirosław Jezierski
V-prezes - Zenon Urbaniak
Sekretarz - Tomasz Majcherczyk
Skarbnik - Marcin Sawicki
Członek - Krzysztof Szucht
Od 1996 roku obserwuje się stały spadek zainteresowania turystyką i zmniejszoną ilością osób uczestniczących w wycieczkach..Poważne trudności z nawiązaniem współpracy ze szkołami zaowocowało brakiem rajdów czy też wycieczek dla młodzieży szkolnej.Z uwagi na brak zainteresowania rajdami na orientację wycofano się z organizacji ich na czas nieokreślony.
Audax 96 Rajd kolarski dookoa Polski Sanok-Żywiec 1998- 2000
Prezes - Mirosław Jezierski
V-prezes - Wojciech Herowski
Sekretarz - Michał Komos
Skarbnik - Marcin Sawicki
Członek - Marek Krawczyk
Komisja Rewizyjna: Przewodniczący - Ryszard Busz Członek - Romuald Ślązak

Historia Łódzkiego Klubu Turystów Kolarzy PTTK lata 2000 - ne

Lata 50-te 60-te 70-te 80-te 90-te 2000-ne [wróć]

Historia lat 2000 - nych jest pisana, szczegóły można przeczytać w "Kronikach Klubu"

adres lktk UWAGA Strona nie aktualizowana od marca 2012 roku.Aktualna strona www.lktk.pl


Warning: include_once(../statit4/statit.php) [function.include-once]: failed to open stream: No such file or directory in /var/customers/webs/lktk/lktk/l004lktk.php on line 385

Warning: include_once() [function.include]: Failed opening '../statit4/statit.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php:/usr/share/pear') in /var/customers/webs/lktk/lktk/l004lktk.php on line 385