[wstecz]

POLSKIE TOWARZYSTWIO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE
Oddział Łódzki im. Jana Czeraszkiewicza
Łódzki Klub Turystów Kolarzy im. Henryka Gintera

RAJD KOLARSKI DOOKOŁA ZIEMI ŁÓDZKIEJ R E G U L A M I N

1. W celu upowszechnienia indywidualnej turystyki kolarskiej, skierowania turystów kolarzy na nowe szlaki jak również dla spopularyzowania zabytków , kultury Ziemi Łódzkiej , Oddział Łódzki PTTK im. Jana Czeraszkiewicza wraz z Łódzkim Klubem Turystów Kolarzy PTTK im. H.Gintera organizują stałą imprezę kolarską pod nazwą "Rajd Kolarski Dookoła Ziemi Łódzkiej" (RKDZŁ).
2. Ustanawia się duży "RKDZŁ" o złotym kolorze odznaki i mały "RKDZŁ" o srebrnym kolorze odznaki.
3. Trasy rajdów przebiegają drogami wiodącymi przez miejscowości podane w załączniku do niniejszego regulaminu. Miejscowości podkreślone w załączniku stanowią punkty kontrolne w których uczestnik rajdu ma obowiązek potwierdzić swój pobyt.
4. Rajd można rozpocząć w dowolnej miejscowości i kontynuować go w dowolnym kierunku , jak również odbywać go w odcinkach pokonywanych w dowolnym czasie.
5. Rajd jest imprezą trwającą stale. Uczestnik rajdu nie ma wyznaczonego terminu rozpoczęcia , ani też jego ukończenia . Uczestnik rajdu może wzbogacić trasę rajdu pod warunkiem zaliczenia punktów kontrolnych.
6. W rajdzie może uczestniczyć każdy turysta który ukończył 12 lat , z tym że turyści do lat 18 mogą w nim brać udział pod opieką osób dorosłych.
7. Każdy uczestnik bierze udział w rajdzie indywidualnie jak również indywidualnie potwierdza swój pobyt w punktach kontrolnych.
8. Dzienny przejazd uczestnika rajdu powinien zgodnie z regulaminem KOT wynosić minimum 15 km górnej granicy przejechanych dziennie kilometrów nie ustala się .
9. Potwierdzenia odbytych odcinków trasy i przejazdy przez punkty kontrolne , uczestnik rajdu zbiera w książeczce specjalnie na ten cel przeznaczonej.
10. Przejechana trasa rajdu może być jednocześnie zaliczona na KOT pod warunkiem prowadzenia dodatkowej książeczki KOT zgodnie z obowiązującymi wymogami.
11. Proponuje się uczestnikom rajdu zdobywanie na trasach "RKDZŁ" innych odznak turystyki kolarskiej : "Zamki w Polsce" oraz "Kolarskiej Odznaki Pielgrzymiej" Obiekty do wyżej wymienionych odznak znajdują się na trasie rajdu.
12. Kolejność zdobywania odznak malego i dużego "RKDZŁ" jest dowolna.
13. Udział w rajdzie odbywa się na własne ryzyko. Organizatorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzial- ności za jakiekolwiek szkody , których może doznać uczestnik jak również za szkody wyrządzone przez uczestnika osobom trzecim.
14. Uczestnik rajdu po przejechaniu przewidzianej niniejszym regulaminem trasy ,przesyła książeczkę rajdową do weryfikacji na adres :
Oddział Łódzki PTTK Łódzki Klub Turystów Kolarzy im. H.Gintera
ul. Wigury 12 a
90-301 Łódź
15. Turyści którzy ukończyli rajd otrzymają odpłatnie odznakę rajdową w/g wzoru ustalonego przez organizatorów.
16. Prawo interpretacji regulaminu przysługuje Referatowi Weryfikacyjnemu Łódzkiego Klubu Turystów Kolarzy im. H. Gintera
17. Za wybitne zasługi dla turystyki kolarskiej i Łódzkiego Klubu Turystów Kolarzy im. H.Gintera organizator może przyznać honorową odznakę "RKDZŁ" z pominięciem zasad regulaminowego jej zdobywania.
18. Regulamin zatwierdzony przez Zarząd Oddziału Łódzkiego PTTK w dniu 19.04.1993 r.

ZAŁĄCZNIK "RAJDU KOLARSKIEGO DOOKOŁA ZIEMI ŁÓDZKIEJ"

Cyfry umieszczone między nazwami miejscowości oznaczają odległości w kilometrach w/g Atlasu Samochodowego Polski.Miejscowości podkreślone są punktami kontrolnymi , w których należy uzyskać potwierdzenie pobytu (odcisk pieczątki z nazwą danej miejscowości).

Duży "Rajd Kolarski Dookoła Ziemi Łódzkiej"
Kutno - 16 - Oporów - Żychlin - 10 - Luszyn - 11 - Kiernozia - 20 - Łowicz - 6 - Arkadia - 4 - Nieborów - 7 - Bolimów - 14 - Skierniewice - 22 - Huta Zawadzka - 14 - Biała Rawska - 24 - Nowe Miasto n.Pilicą - 11 - Odrzywół - 14 - Poświętne - 8 - Inowłódz - 8 - Spała - 8 - Tomaszów Maz. - 6 - Nagórzyce - 8 - Smardzewice - 23 - Sulejów Podklasztorze - 5 - Przygłów - 25 - Ręczno - 4 - Majkowice - 3 - Bąkowa Góra - 4 - Przedbórz - 33 - Radomsko - 13 - Gidle - 10 - Kłomnice - 7 - Kruszyna - 19 - Radomsko - 20 - Nowa Brzeźnica - 17 - Pajęczno - 11 - Działoszyn - 28 - Wieluń - 24 - Złoczew - 23 - Sieradz - 15 - Warta - 10 - Jeziorsko - 10 - Popów - 7 - Niemysłów - 11 - Uniejów - 14 - Dąbie - 14 - Besiekiery - 24 - Krośniewice - 14 - Kutno.

Mały "Rajd Kolarski Dookoła Ziemi Łódzkiej"
Łęczyca - 4 - Tum - 5 - Góra Św. Małgorzaty - 13 - Piątek - 15 - Walewice - 3 - Sobota - 10 - Chruślin - 10 - Krępa - 7 - Łyszkowice - 12 - Lipce Reymontowskie - 9 - Jeżów - 9 - Głuchów - 8 - Boguszyce - 5 - Rawa Mazowiecka - 18 - Żelechlinek - 11 - Budziszewice - 8 - Ujazd - 13 - Wolbórz - 9 - Polichno - 17 - Piotrków Tryb. - 24 - Bełchatów - 16 - Zelów - 7 - Buczek - 6 - Brodnia - 16 - Łask - 14 - Zduńska Wola - 12 - Szadek - 7 - Zygry - 18 - Poddębice - 10 - Gostków - 16 - Łęczyca.

[wstecz]

adres lktk UWAGA Strona nie aktualizowana od marca 2012 roku.Aktualna strona www.lktk.pl