[wstecz]

Regulamin
Odznaki Turystyki Kolarskiej "Szlak Wielkiej Wojny 1409-1411"


1. Z okazji 575 rocznicy bitwy pod Grunwaldem Komisja Turystyki Kolarskiej ZG PTTK ustanawia Odznakę Turystyki Kolarskiej ?Szlak Wielkiej Wojny 1409-1411?.
2. Odznakę może zdobyć każy turysta (indywidualnie lub w grupie), który spełni warunki określone w pkt. 3 niniejszego regulaminu.
3. Warunki uzyskania Odznaki: - przejechanie trasy:

Czerwińsk - Lidzbark Welski - Kurzętnik - Działdowo - Grunwald - Olsztynek - Olsztyn - Morąg - Dzierzgoń - Malbork - Kwidzyń - Radzyń Chełmiński - Golub-Dobrzyń.
- zwiedzenie muzeów: Bitwy Grunwaldzkiej, Warmii i Mazur (Olsztyn), zamku w Malborku -

Uzyskanie potwierdzeń zgodnie z zasadami KOT w oddzielnej Książeczce Wycieczek Kolarskich lub na odrębnym arkuszu potwierdzeń, - przejechanie trasy w trakcie jednej wielodniowej wycieczki, zgodnie z podanym kierunkiem i kolejnością.
4. Odznakę przyznają regionalne rady turystyki kolarskiej oraz, mające pisemne upoważnienie Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK, oddziałowe komisje i kluby turystyki kolarskiej.
5. Prawo interpretacji Regulaminu przysługuje Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK.

6. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1985 r. W regulaminie uwzględniono zmianę punktu 4 wprowadzoną przez KTKol. ZG PTTK w dniu 29.10.1994 r. Komisja Turystyki Kolarskiej ZG PTTK W regulaminie uwzględniono wszystkie zmiany wprowadzone przez Komisję Turystyki Kolarskiej Zarządu Głównego PTTK do dnia 31 stycznia 2000 r.

[ wstecz]

adres lktk UWAGA Strona nie aktualizowana od marca 2012 roku.Aktualna strona www.lktk.pl