[wstecz]

Regulamin

"Kolarskiej Odznaki Pielgrzymiej"

1. Komisja Turystyki Kolarskiej Zarządu Głównego PTTK w porozumieniu z podkomisją Episkopatu Polski ds. Kultury Zdrowotnej i Sportu ustala Kolarską Odznakę Pielgrzymią. Celem odznaki jest popularyzacja obiektów kultu religii chrześcijańskich na ziemiach polskich, a także poza granicami Polski.
2. Zdobywanie odznaki wymaga, aby podczas kolarskich wędrówek krajoznawczych poznawać obiekty kultu chrześcijańskiego, zarówno dowolnie wybrane, jak i uznane w regulaminie odznaki za obowiązkowe.
3. KOP ma 8 stopni. Poszczególne stopnie należy zdobywać kolejno. Warunki zdobycia poszczególnych stopni odznaki są następujące:
 

Stopień odznaki Obiekty obowiązkowe Obiekty dowolne Razem
popularny
0
25
25
brązowy
5
45
50
srebrny 
15
135
150
złoty
25
175
200
duży srebrny
25
225
250
duży złoty
25
275
300
wielka KOP
27 
- w tym 2 spoza Polski
373
400
Chrześcijański Pielgrzym Świata
28 - 
w tym 3 spoza Polski
522
550
razem:
155
1845
2000

4. Poznane obiekty opisuje się w książeczce wycieczek kolarskich lub książeczce KOP. Obowiązuje potwierdzenie pieczęcią obiektu (kościoła lub klasztoru). Inne potwierdzenia można stosować dopiero w przypadku niemożliwości uzyskania pieczęci kościelnej (należy opisać i musi być pieczęć z danej miejscowości).
5. Osoby niepełnoletnie mogą zdobywać odznakę pod opieką dorosłych.
6. Weryfikacji potwierdzeń i przyznania odznaki dokonują kluby i Oddziały upoważnione przez KTKol. ZG PTTK (tak zwane Okręgi).
7. Uczestnicy biorą udział w zdobywaniu odznaki na własną odpowiedzialność.
8. W kwestiach spornych ostateczna interpretacja regulaminu należy do KTKol. ZG PTTK.
9. Potwierdzenia Przodowników Turystyki Kolarskiej nie będą honorowane.
10. Nie weryfikuje się kapliczek i krzyży przydrożnych.
11. Uznawane będą natomiast obiekty typu: kaplice cmentarne /jeżeli podane będzie pod jakim wezwaniem/, kościoły chrześcijańskie nieczynne z powodu braku wiernych lub zmiany ich przeznaczenia /np. na magazyn, skład zboża, muzeum lub pozostawione jako trwała ruina/.
12. Przy każdym obiekcie należy podać pełną jego nazwę, datę, pełny adres i województwo, w którym obiekt się znajduje.
13. Obiekty obowiązkowe należy podkreślić na czerwono.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 czerwca 1991 r. i od tego czasu rozpoczyna się zdobywanie punktów na odznakę. Poprawiony 15 lutego 1994 r. i zatwierdzony przez Komisję Turystyki Kolarskiej ZG PTTK.

Obiekty świat

1. Jerozolima /Izrael/ - kościół św. Grobu
2. Rzym /Włochy/ - bazylika św. Piotra
3. Athos /Grecja/ - zespół klasztorów prawosławnych
4. Paryż /Francja/ - katedra Notre Dame
5. Kolonia /Niemcy/ - katedra
6. Wilno /Litwa/ - Ostra Brama
7. Moskwa /Rosja/ - cerkiew Wasyla Błogosławionego.
8. Mont Saint Michel /Francja/ - klasztor Benedyktyński
9. Fatima /Portugalia/ - bazylika
10. Asyż /Włochy/ - bazylika św. Franciszka
11. Saint Petersburg /Rosja/ - Sobór św. Izaaka
12. Wiedeń /Austria/ - katedra św. Stefana
13. Cluny /Francja/ - Opactwo Benedyktynów.
14. Praga /Czechy/ - katedra św. Wita
15. Wenecja /Włochy/ - kościół Santa Maria della Salute

Uwaga: poz. 140 - Kościół NMP i św. Mikołaja w Lądzie jest ujęty w wykazie obiektów obowiązkowych od 1995 r., a poz. 6 - kościół św. Krzyża w Jeleniej Górze, poz. 41 - kościół MB Łaskawej w Łowiczu oraz poz. 107- katedra Trójcy Świętej w Gdańsku-Oliwie od 1998 r.

W regulaminie uwzględniono wszystkie zmiany wprowadzone przez Komisję Turystyki Kolarskiej Zarządu Głównego PTTK do dnia 31 stycznia 2000 r.

[wstecz]

adres lktk UWAGA Strona nie aktualizowana od marca 2012 roku.Aktualna strona www.lktk.pl