Regulamin Rajdu Kolarskiego PTTK

"Szlakami Zamków w Polsce

§ 1 W celu rozwijania zainteresowań krajoznawczych turystów kolarzy Komisja Turystyki Kolarskiej Zarządu Głównego PTTK ustanawia rajd kolarski "Szlakami zamków w Polsce" zwany dalej rajdem.

§ 2 Rajd polega na zwiedzeniu podczas wypraw kolarskich określonej tabelą liczby zamków wymienionych w spisie mapy PPWK "Zamki w Polsce". Zamki, których zwiedzenie jest obowiązkowe, podane są w załączonym wykazie. Każdy obiekt może być zaliczony tylko jeden raz.

§ 3 Odznaka rajdu ma trzy stopnie: brązowy, srebrny i złoty. Stopnie odznaki zdobywa się kolejno zgodnie z załączoną tabelą. Nadwyżki zalicza się na kolejny stopień. Trasy rajdowe uczestnik opracowuje samodzielnie. Początek, przebieg i koniec trasy, a także liczba obiektów na trasie są dowolne.

§ 4 Trasy i obiekty wpisuje się i potwierdza w "Książeczce wycieczek kolarskich". Jeżeli  zamek stanowi obiekt muzealny, potwierdzenie powinno być dokonane w zamku, w pozostałych przypadkach w miejscowości, w której zamek się znajduje.

§ 5 Uczestników rajdu obowiązują przepisy § 11 i punkt 2 § 12 regulaminu Kolarskiej Odznaki Turystycznej.

§ 6 W rajdzie może uczestniczyć każdy kto, kto ukończył 10 lat. Osoby niepełnoletnie mogą brać w nim udział pod opieką dorosłych.

§ 7 Trasy przebyte w ramach rajdu mogą być jednocześnie zaliczane na KOT i "Rajd Dookoła Polski" pod warunkiem prowadzenia odrębnych książeczek.

§ 8 Odznakę w stopniu brązowym przyznają regionalne (wojewódzkie) rady turystyki kolarskiej oraz, mające pisemne upoważnienie Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK, oddziałowe komisje i kluby turystyki kolarskiej, a w stopniu srebrnym i złotym Prezydium Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK.

§ 9 Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność.

§ 10 W kwestiach spornych ostateczna interpretacja regulaminu należy do Komisji Turystyki Kolarskiej Zarządu Głównego PTTK.

§ 11 Regulamin wchodzi  w życie z dniem 1.06.1982 r. i od tego dnia rozpoczyna się  zdobywanie punktów na odznakę. Regulamin zawiera zmiany z dnia 15.05.1994 r. i 18.09.1999 r.

Komisja Turystyki Kolarskiej
Zarządu Głównego PTTK
Tabela punktów
stopień
Liczba obiektów
obowiązkowych
ogółem
brązowy
10
50
srebrny
20
100
złoty
40
150

 Uwaga: Składając książeczkę z potwierdzeniami do weryfikacji należy dołączyć wypełniony "Załącznik do weryfikacji odznaki", dostępny w klubach i oddz.ktkol. Zamki obowiązkowe należy  oznaczyć  w  książeczce  kolorem  czerwonym.

 

[ wstecz ]


 

adres lktk UWAGA Strona nie aktualizowana od marca 2012 roku.Aktualna strona www.lktk.pl